ปรับความคิดก่อน"การฝึกงาน"

เมื่อคุณปรับความคิดแล้ว  หมายความว่าผู้สอนงานจะเริ่มรู้สึกดีในตัวคุณ และพร้อมที่จะสั่งสอนองค์ความรู้ที่เขามีอยู่ให้แก่คุณ(ด้วยความหวังดี)

แต่ถ้าหากคุณไม่ปรับความคิดก่อน หมายความว่าผู้สอนงานจะเริ่มให้คุณอยู่ไปวันๆ ให้โอกาสแค่ให้ที่คุณฝึุกงานให้จบ(อย่างเช่นที่ว่า ถ่ายเอกสาร,ไปซื้อของ,นั่งเล่นฟังเพลงเล่นเกมส์ตามสบาย) แล้วความรู้อยู่ไหนแล้วล่ะ

การฝึกงาน คือ ฝึกการทำงานจริง  สภาพแวดล้อม การวางตัว ความคิด ตระหนักในหน้าที่การทำงาน

(สภาพแวดล้อม ปัจจัยในการทำงาน มีทั้งดีและไม่ดี ขึ้นอยู่กับตนเอง ในการเรียนรู้ ปรับตัว การปฎิบัติตัวให้เหมาะสม กับองค์กรการทำงาน  สิ่งที่ควรปฎิบัติ และไม่ควรปฎิบัติ)

สำคัญยิ่งคือ E.Q. ทัศนคติเชิงบวก (เมื่อเริ่มต้นเป็นคนคิดดี ผลงานย่อมจะดีตามด้วย)

การฝึกฝน การบริหารจัดการกับงานที่เข้ามาต้องมากกว่า 1ชิ้น,ลำดับความสำคัญของงานให้ได้, มั่นสรุปงานที่ได้ทำไปในแต่ละวัน (ปัญหาที่พบ,สิ่งที่ได้แก้ไข) , ข้อกำหนดปฎิบัติ ,กฎเกณฑ์ต่างๆของบริษัท นั้นหมายถึง ความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม

** สิ่งที่นักศึกษาฝึกงาน หรือ พนักงานจะได้ค้นพบ ความจริง คือ การทำงาน ไม่มีใครมาสอนตัวเราได้ตลอดเวลาและตลอดไป  ดังนั้นทุกสถานที่สิ่งที่คุณได้คือ โอกาส

โอกาส ของนักศึกษาฝึกงาน คือ องค์กรรับคุณเข้ามาให้เรียนรู้การทำงานจริง ทุกปัจจัย

โอกาส ของพนักงาน คือ องค์กรรับคุณเข้ามาให้เรียนรู้,แสดงศักยภาพ หรือผลงานออกมา

** ฉะนั้น     เวลาเป็นของตัวคุณเอง  องค์กรเป็นเพียงแค่สถานที่สถานที่แห่งหนึ่ง

ดังนั้นขอให้คุณตระหนัก คุณจะทำอะไรใน1วัน, คุณได้ความรู้อะไรใน1วัน, คุณได้ให้อะไรกับองค์กรใน1วัน

คุณมีความรู้อะไรเพิ่มขึ้นใน1วัน ที่จะนำไปแข่งขันกับตลาดแรงงานที่มีนักศึกษาจบให้ อีกมากมาย และพนักงานที่มีประสบการณ์ หางานใหม่และอยู่องค์กรเดิม อีกมากมาย  คุณจะไปแข่งขันได้อย่างไรและจะแทนที่หรือรักษาไว้ได้อย่างไร

                ขอให้คุณตระหนักและฝึกฝนตนเอง อย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยเพียงแค่ไม่มีใครสั่งงานคุณ  คุณได้เวลาและสถานที่ ให้คุณได้ฝึกฝนอย่างเต็มที่

edit @ 24 Dec 2011 09:58:12 by Alex MIS

Comment

Comment:

Tweet