เมื่อคุณปฏิบัติล้มเหลวซ้ำซากและยังไม่ตะหนัก  คำเตือน: มันจะบ่อนทำลายคุณ มันคือการหลอกตัวเอง

หรือที่อันตรายที่สุด คือ คุณรับรู้อยู่บ้างว่าคุณปฏิบัติได้ไม่ดี แต่กลับหาเหตุผลนับล้านมาแก้ตัวว่าทำไม่ถึงไม่เกี่ยวกับตัวคุณ การหลอกตัวเองรวมกับการปฎิเสธความจริงจะเป็นอันตรายขั้นร้ายแรง
 
!!ไม่มีทางแก้ไขมันได้ กับการที่เราต้องใช้ชีวิตในการพยายามแก้ไขข้อบกพร่องของตัวเราเอง
!!แต่หากเรามีข้อเสียของเรา เรากลับเก็บมันเอาไว้อย่างดี ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนมัน

 
 

โอกาส ให้เรียนรู้อยู่ทุกหนแห่ง(ความรู้, ประสบการณ์,อื่นๆอีกมากมาย) ขอแค่ให้เราตระหนักกับคำว่า "โอกาส" คนเรามี"โอกาส"มากน้อยแต่ต่างกันไป

- บ้างบางคนมีครั้งเดียวในชีวิต
- บ้างบางคนพลาดไปแล้ว มีโอกาสให้ทำใหม่
- บ้างบางคนมองข้ามโอกาสนั้นไป
***แต่ยังไงเหล่าทุกคนมีโอกาสเหมือนๆกัน  สิ่งสำคัญคือการทำทุกวันให้ดีที่สุด

 

edit @ 24 Dec 2011 10:01:06 by Alex MIS

Comment

Comment:

Tweet