จากชีวิต  ที่เคยเรียนได้ เกรดเฉลี่ย 0.7 อาจารย์ุถาม...เธอจะไปทำอะไรกิน
นั้นซิ "ตอนนั้นไม่ทันคิด"ตอบไปทันควัน  "ทำอะไรก็ได้ขอให้มีงานทำ" (ตอนนั้นเกเร มาก)

นี้คือคำว่า"โอกาส"   มีอาจารย์ท่านหนึ่ง พูดกับเรา "ครูเชื่อว่าเธอทำได้" คำเดียวที่ทำให้เป็นแรงบันดาลใจ"อ.พิทยาภรณ์  เลิศกระโทก"uvc.ac   "อาจารย์ให้เกรด A มา"

     *ถามตัวเองว่า:  จะออกไปหางาน หรือ เรียนต่อดี

นี้คือคำว่า"ไม่ให้โอกาส" แต่อีกใจ ก็มีความอาคาตแค้น "อ.สุปรียา  พิมพ์ทอง" ทำในใจว่าทำไมไม่ให้โอกาส"เด็กเกเร"ตั้งใจเรียนแทบตายต่สุดท้ายเขาก็จำแค่สิ่งที่เราเคยทำไม่ดี "อาจารย์ให้เกรด D มา"

ขนาดว่าเราเป็นเด็กทำโปรเจคนะ  "ท่านอื่นๆว่าดุๆ ยังไงตั้งเกรด B"มาเลย

ตั้งแต่นั้นในใจ "ได้ตระหนักมาตลอด กับว่า โอกาส"

เรียนมหาลัย  "Topคณะ"อาจารย์ มองหน้า  ....เธอเองหรอ ใช่หรอ ที่ได้คะแนะเยอะสุด

"ได้ตระหนักมาตลอด กับว่า โอกาส" ในการทำงาน
ขอบคุณ กับทุกบริษัทที่ให้โอกาสร่วมงาน พบคนดีบ้าง ไม่ดีบ้าง (ตามสภาพสังคม)
 

ผ่านมาแล้ว 8ปี (จนกระทั่งวันนี้ ได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่่ง Positive Success)

 "อ.สุปรียา  พิมพ์ทอง" ขอกราบ ขอขมา ที่เคยได้อาอาฆาตแค้นต่ออาจารย์ ขออโหสิกรรมต่อกันและกัน

ท่านได้สั่งสอนลูกศิษย์อื่นๆอีกมากมาย

ท่านได้สอนให้รู้และตระหนักกับคำว่า "โอกา่ส" อย่างลึกซึ้ง
ถ้าไม่มีวันนั้น อาจจะปล่อยให้โอกาส  อีกมากมายหลุดลอยไปก็เช่นได้

    ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ ขอให้ทรงประทานพรอันใดอันประเสริฐ ขอให้บังเกิดแก่ พระคุณคูบาอาจารย์ ทุกๆท่าน ที่ได้สั่งสอนประสิทธิ์ศาสตร์วิชา แก่ลูกศิษย์ ด้วยความดี ทั้งภพนี้ ภพหน้า ตลอดไปเทอญ

 

edit @ 24 Dec 2011 10:01:27 by Alex MIS

Comment

Comment:

Tweet