15. พลังแห่งการอธิษฐาน

posted on 14 Oct 2011 09:54 by promdees-alex

วิธีการทำธุรกิจ เติมความคิดในแง่ดี สวดภาวนาในสิ่งที่ดีงาม การทำงานหนัก  คิดแต่ในแง่บวก ทำอย่างตรงไปตรงมา ปฏิบัติกับคนอื่นอย่างดี สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนที่ทำให้ประสบความสำเร็จ

            รากฐานของร่างกายคือพลัง รากฐานของจิตใจก็คือความหวัง คนที่คิดว่าตัวเองประสบความสำเร็จก็ชนะแล้วครึ่งหนึ่ง ถ้าคิดว่าตัวเองจะล้มเหลว คุณก็จะล้มเหลว ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จหรือความล้มเหลวต่างก็ขึ้นอยู่กับภาพที่คุณคิดอยู่ในใจ

เก็บภาพนั้นในใจคุณให้ติดแน่นใต้จิตสำนึก ทำงานอย่างจริงจังและอย่างมีไหวพริบ ทำในส่วนที่คุณต้องทำให้ประสบความสำเร็จ เชื่อและยึดจินตนาการให้ติดกับความคิดในหัว แล้วภาพที่จินตนาการไว้ก็จะเป็นเรื่องจริงซึ่งก็เป็นไปตามหลักพื้นฐานของความเป็นจริง

                สิ่งที่สำคัญสิ่งหนึ่งในการสวดมนต์ คือ การกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ จิตใจเป็นแหล่งพลังที่สำคัญในการดำรงชีวิตที่ประสบความสำเร็จ
               
ความคิดจะอยู่ในจิตใต้สำนึกซึ่งจะนำทางไปสู่ความสำเร็จในทุกโครงการที่ทำอยู่ เรามีพลังอยู่กับตัวแล้ว ที่เหลือขึ้นอยู่กับการกระตุ้นและนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

*****************

                  โดยส่วนตัวแล้ว นับถือศาสนาพุทธ และบูชาองค์เทพแห่งศาสนาฺฮินดู
การทำงาน เมื่อก่อนหยิบจับอะไรก็เสียก็พังไปหมด กว่าจะซ่อมได้ก็เครียดจนปวดหัว
ทุกวันนี้ หยิบจับอะไรก็ง่ายไปหมด ซ่อมเครื่องพิมพ์ทิ้งไว้เป็น2-3ปี คิดว่าจะลองเอามาซ่อมอีกครั้ง
เปิดฝาออกมา เศษกระดาษหลุดออกมา (ใช้ได้แล้วซ่ะงั้น)การทำงานเรียบร้อยเป็นอันดี ทุกๆเรื่อง
                  จนเพื่อนร่วมงานบอกว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มันกลัวเรา พอเรียกมาก็หายซ่ะงั้น
แต่พอถึงคร่าวดวงตก(ก็คิดว่าท่านจะช่วยให้เราผ่านพ้นอุปสรรค์ไปได้ ขอแค่ให้เราอดทน)
คนเรามีดี ก็มีร้าย(สิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะช่วยให้ดีก็ดีที่สุด ร้ายก็จงเบาบาง)
                   *สิ่งที่เหล่า ถ้าคนที่ไม่ได้มีจิตใจที่นับถือ ก็ขอให้มองว่ามัน เป็นหลักจิตวิทยา*

                 เมื่อเราคิดดี กระทำดี อะไรสิ่งดีๆก็จะตามมา เมื่อแก้ไขปัญหาเราก็จะแก้มันอย่างมีสติ

                

 

edit @ 24 Dec 2011 10:02:07 by Alex MIS

Comment

Comment:

Tweet