ระบบการทำงาน ควรมีระบบงานที่ยืดหยุ่น(เพราะการเปลี่ยนแปลงของการแข่งขัน)ความรวดเร็ว 

         แต่สิ่งสำคัญ  ควรแยกแยะให้ออก   ระหว่างคำว่า    ยืดหยุ่น กับ หย่อนยาน   
(อย่าเหมารวมกันเด็ดขาด) อย่าหย่อนยาน ด้วยการไม่ยอมที่จะทำอะไรเลยจนเป็นการละเลย

ระบบงาน ติดขัดตรงไหนมันใช้เวลานานเกินไป อย่าปล่อยให้คนอื่นที่ต้องทำงานด้วยรอนานเกินไป ต้องดูว่าต้องปรับตรงไหนเปลี่ยนอะไร  ให้รวดเร็วที่สุด (แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานสิ่งที่ควรจะมี)
 แต่ก็ไม่ใช่ทำให้
รวดเร็วด้วยการละเลยปล่อยให้ทำเลยตามเลย

ทุกอย่างเราเลือกเราตัดสินใจทำกันเอง หาจุดสมดุลของการทำงานให้ได้

ระบบดี คนดี งานนั้นดีแน่
ระบบดี คนแย่ ต้องแก้ไข(ที่คน)
ระบบแย่ คนก็แย่ แก้กันไปก็เหนื่อยเปล่า
คงต้องแก้กันที่วัฒนธรรมองค์กร

(อย่าหลงประเด็น ถ้าคุณได้พบคนที่ไม่คิดจะลงมือทำอะไรเลย)


edit @ 5 Jan 2012 13:06:50 by Alex MIS

Comment

Comment:

Tweet